Systemisk terapi

I systemisk terapi er omdrejningspunktet, at problemer opstår i et system. Et system kan for eksempel være et par, en familie, en arbejdsplads eller et samspil mellem familie og skole. Således må løsninger findes i samspillet mellem medlemmerne af systemet, hvorfor det ikke giver mening at placere skyld hos en enkelt person. I et system er alle således med til at fastholde et problem, men dermed har alle også mulighed for at bidrage til en løsning. Hvert lille fremskridt, den enkelte bidrager med, er med til at skabe en god cirkel, hvor hver lille positive forandring er med til at hjælpe med til at løse det større problem. Hermed erstattes en ond cirkel af en god cirkel.

Der findes ikke én sandhed om verden, og alle versioner bidrager sammen til, at vi bedre kan forstå den. Det er heller ikke ligegyldigt, hvordan vi kontakter eller taler til hinanden.
Sproget og omgangstonen betyder meget for en løsning af et problem. Ved at lære en konstruktiv, positiv og fremadrettet måde at tale sammen på, kan vi forholde os til problemerne på en ny måde og dermed se nye løsninger og nye måder at være sammen på.
Nye løsninger på problemerne bremses ofte af, at vi ser på problemerne på måder, som er bestemt af vores vanemæssige måde at løse dem på. Ved at lytte og tale til hinanden på en åben og nysgerrig måde, åbner vi for at se tingene fra nye vinkler, hvor nye muligheder får en chance for at vise sig. Fokus er altså at bevæge sig fra et problemfokus til at afdække og anvende de ressourcer, der er i systemet eller familie.