Jeg tilbyder

 • Individuel terapi til børn, unge og voksne
 • Par- og familieterapi
 • Forældre rådgivning
 • Supervision af fagpersoner, f.eks. plejefamilier eller på institutioner

Jeg arbejder helhedsorienteret og med fokus på lige præcis dét, der er passende for dig, dine udfordringer og din trivsel. Under fanen terapi, kan du læse mere om hvilke tilgange og metoder jeg anvender og integrerer.

Jeg tilbyder konsultation i Vejby eller i Roskilde ved fysisk fremmøde eller hjemme hos dig selv ved hjælp af telefon eller videokonsultation.

Jeg har erfaring med støtte og behandling i forhold til en række forskellige udfordringer:

 • Livskriser, personlig udvikling og eksistentielle udfordringer
 • Tab, sorg og krise
 • Angst
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Usikkerhed, lavt selvværd og ensomhed
 • Eksistens og tro

Desuden har jeg erfaring med kærligheds – og familieproblematikker

 • Parforholds og -samlivsproblemer
 • Samlivsophør og skilsmisse
 • Delt forældreskab, sammenbragte familier og adoption
 • Opdragelses-, forældre- og familieproblematikker
 • Jeg har særlig erfaring med at hjælpe dig videre, hvis du har været i tæt kontakt med et menneske med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, enten i arbejdslivet eller i privatlivet.

For kommuner og private udarbejder jeg psykologiske undersøgelser af både børn, unge og voksne.

Jeg tilbyder supervision til f.eks. plejefamilier og opholdssteder, inden for det psykologiske og pædagogiske felt.