Jeg tilbyder

 • Individuel terapi til børn, unge og voksne
 • Par- og familieterapi
 • Forældre rådgivning
 • Supervision af fagpersoner, f.eks. plejefamilier og af psykologer på vej mod autorisation eller med behov for sparring på tests og undersøgelser
 • Psykologiske undersøgelser

Under fanen terapi, kan du læse mere om hvilke metoder jeg anvender og integrerer.

Jeg tilbyder konsultation i Vejby eller i Roskilde ved fysisk fremmøde eller hjemme hos dig selv ved hjælp af telefon eller videokonsultation.

Jeg har erfaring med støtte og behandling i forhold til en række forskellige udfordringer:

 • Personlig udvikling og eksistentielle udfordringer
 • Tab, sorg og krise
 • Depression og angst
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Traumatiske oplevelser, overgreb og krænkelser
 • Selvskade og selvmordstanker
 • Usikkerhed, lavt selvværd og ensomhed
 • Eksistens, tro, religion og spiritualitet

Desuden har jeg erfaring med kærligheds – og familieproblematikker

 • Parforholds og -samlivsproblemer
 • Samlivsophør og skilsmisse
 • Delt forældreskab, sammenbragte familier og adoption
 • Opdragelses-, forældre- og familieproblematikker
 • Jeg har særlig erfaring med at hjælpe dig videre, hvis du har været i tæt kontakt med et menneske med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, enten i arbejdslivet eller i privatlivet.

For kommuner og private udarbejder jeg psykologiske undersøgelser af både børn, unge og voksne.

Jeg tilbyder supervision af nyuddannede psykologer, blandt andet med henblik på autorisation, samt supervision af andre faggrupper, f.eks. plejefamilier og opholdssteder, inden for det psykologiske og pædagogiske felt.