Supervision

Supervision er en dialog, der skaber refleksion over den professionelle praksis og en metode til udvikling af faglig viden og indsigt. Som fagperson får du/I mulighed for at komme videre i en fastlåst situation og støttes i forhold til at træffe velovervejede og fremadrettede valg ved at skabe klarhed og overblik. Supervision handler således ikke kun om den fremlagte sag, men også om de oplevelser, belastninger og følelser, som bliver vakt i arbejdet med andre mennesker i svære livssituationer.
Supervisionens dialogform giver jer mulighed for at udforske jeres fag, jer selv og jeres praksis. Det kan give øget bevidsthed om, hvordan man bruger sig selv og sine faglige kompetencer og ressourcer mere optimalt.

Supervision, rådgivning og vejledning til plejefamilier
Med mange års erfaring med børn, som har haft en udfordrende start på livet, tilbyder jeg supervision til plejefamilier. Typisk kan man som plejefamilie opleve at spørge sig selv om, hvorfor barnet og relationen til barnet ikke udvikler sig som forventet. Man kan derfor have brug for hjælp til at få øget indsigt og nye handlemuligheder. Børn og unge som anbringes har for det meste tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Som oftest bliver de let frustrerede og impulsstyrede, ligesom de har udviklet overlevelsesstrategier, som kan besværliggøre kontakten og relationen mellem jer. Samtidig er barnets krop og centralnervesystem tit påvirket af dets opvækst. At have et barn i familiepleje kan derfor være udfordrende og påvirker hele familien.