Priser

Individuel konsultation (60 min): 1100 kr.

Individuel konsultation (75 min): 1375 kr.

Parterapi (90 min.): 1500 kr.

Supervision (60 min.): 1250 kr.

Lægehenvisning
Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at du ikke kan få tilskud fra den offentlige sygesikring, selvom du har en henvisning fra lægen. Hvis du har fået en sådan henvisning og søger en psykolog, kan du på www.psykologeridanmark.dk finde de psykologer, der kan tage imod en sådan henvisning.

Jeg modtager private klienter og klienter via kommuner, forsikringsselskaber og virksomhedsordninger. Vær opmærksom på at forsikringer/sundhedsforsikringer tegnet af arbejdsgiver eller privat ofte dækker et antal samtaler hos en psykolog.

Muligheder for tilskud
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark (gruppe 1, 2 eller 5), kan du få tilskud til samtalerne. Du kan læse om deres tilskud til psykologhjælp her.

Tilskuddet betales direkte af Danmark.

De fleste sundhedsforsikringer yder tilskud til psykologsamtaler. Prøv at kontakte dit forsikringsselskab og forhør dig om mulighederne.

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist udgift til psykologsamtaler, hvis der er tale om en arbejdsrelateret problemstilling.

Har du eller din arbejdsplads tegnet en sundhedsforsikring gennem et forsikringsselskab, kan du få betalt dine psykologsamtaler helt eller delvist.

Du kan betale med Mobilepay. Du kan også benytte kontanter.
Betaling sker i forbindelse med hver enkelt aftale.
Hvis du har brug for kvittering, kan du få udarbejdet en enten ved afslutning eller efter aftale.
Hvis din arbejdsgiver eller et forsikringsselskab betaler for dine samtaler, bedes dokumentation for bevilling tilsendt senest dagen før eller medbragt til første samtale.

Afbud
Bliver du forhindret i at møde op til den aftalte tid, bedes du melde afbud senest 24 timer før aftalt tid. Afbud modtaget senere vil blive afregnet med fuld pris.

 

 

Og så lidt kedeligt og praktisk:

Håndtering af persondata
Når du indgår i et samtaleforløb hos mig, er der nogle rammer, der er gældende på følgende områder:

Tavshedspligt
Som psykolog har jeg tavshedspligt om det du fortæller under vores samtaler.
Reglerne findes i psykologlovens §21, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-f.

Journalpligt
Det er lovpligtigt, at psykologen noterer og opbevarer oplysninger om dig vedrørende sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurdering og behandling.Reglerne findes i psykologlovens § 14.

Personoplysninger
Du afgiver nogle oplysninger om dig selv, lige som jeg kan modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller evt. henviser.
Jeg noterer og opbevarer oplysningerne med det formål at yde en god behandling af dig under forløbet, og endvidere at kunne gennemføre de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Der noteres således oplysninger om dig til afregningsformål.Oplysningerne noteres i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og f, og bliver opbevaret sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger
Helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger vil som udgangspunkt kun blive videregivet med dit samtykke.Efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9, kan der i særlige tilfælde ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. henviser.

Oplysninger, der er registreret til afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i den udstrækning, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis dit forløb hos mig betales helt eller delvis af andre end dig selv, f.eks. et forsikringsselskab eller en kommune, vil det være nødvendigt at videregive oplysning om antal konsultationer og dato til betaleren. Hvis du har oplyst, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, betragtes det som tilladelse til at overføre oplysninger om forløbet til dem.

Oplysningspligt og underretningspligt
Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg som psykolog oplysningspligt i forhold til at forebygge skaden. Ved alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har en psykolog underretningspligt.

Hvor længe opbevares oplysningerne
Din journal slettes normalt 5 år efter seneste notering, men vil i visse tilfælde blive opbevaret længere, jf. bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares, så længe det er nødvendigt.

Samarbejde:

Jeg har desuden et fagligt samarbejde med blandt andre psykolog Ivalo Hovmand www.ivalohovmand.dk, som har speciale i stress og metakognitiv terapi.