Eksistens og mening

Ofte er vores vanskeligheder og mistrivsel også et eksistentielt anliggende – altså påvirket af vores oplevelse af selve det at være menneske på denne jord i denne tid. Igennem livet konfronteres vi med eksistentielle vilkår og spørgsmål som eksempelvis angst, frihed og fremmedgørelse.

Vi kan ligeledes savne mening og føles os isolerede eller ensomme. Vi kan opleve meningsløshed, og føle at vi mangler en retning i livet. Hvis du oplever sorg, står i en livskrise, har lavt selvværd, angst, følelser af skyld, skam eller har en følelse af meningsløshed eller fremmedgørelse, kan vi sammen udforske, med fokus på din oplevelse af din plads i verden, hvad der gør din tilværelse meningsfuld.

Terapiens formål er, at du opnår at blive bevidst om, hvorfor du ser og opfatter dig selv, som du gør. Der er fokus på at udforske oplevelser og erfaringer, samt på dine værdier, tro, antagelser, adfærd og følelser og hvordan disse forhold spiller sammen og påvirker din trivsel.